Základní pravidla vylučující možnost placené opravy (opravitelné) iPhone, iPad a iPod

Tato pravidla se vztahují na přístroje iPhone, iPad a iPod.

Přístroje se nekvalifikují pro možnost placené opravitelné opravy, pokud druh jejich poškození odpovídá níže popsanému:
  1. Přístroj je rozebrán nebo chybějí některé jeho části – pro příjem placené opravy přístroj musí být nerozebrán a kompletní.
  2. Přístroj je poškozen totálně nebo neoprávněnými úpravami – přístroje, které jsou mechanicky násilně rozděleny do více kusů a přístroje jejichž nefunkčnost je způsobena neoprávněnými změnami.
  3. Přístroj, obsahuje padělané nebo neoriginální díly – včetně náhradních dílů displeje, zadních krytů, jejich barevných mutací nebo jiných namontovaných částí, které nejsou Apple originál.